Analysis • Solutions • Results

Manažérske poradenské služby pre udržateľnosť a produktivitu

Portfólio služieb

Sustainability

Poradenstvo v oblasti udržateľnosti

Zmeriame a zlepšíme vašu ekologickú stopu a uľahčíme prechod na udržateľné podnikanie. Vypracujeme analýzu LCA, ktorá Vám umožní analyzovať celý životný cyklus produktu, či služby.

Management

Manažérske poradenstvo


Poskytneme vám podporu pre rozvoj firemného a manažérskeho úspechu. Pomôžeme riešiť problémy, vytvárať hodnoty, podporiť rast a zlepšovať výkonnosť firmy.

Grants

Grantové poradenstvo


Vyhľadáme pre vás vhodné možnosti financovania a vypracujeme investičný alebo neinvestičný projekt v rámci grantových schém financovaných z fondov EÚ.

O nás

Spoločnosť Slov-Nova, s.r.o. je aktívna na poli manažérskeho poradenstva a dotačnej politiky EÚ od roku 2003. Od tej doby klientom poskytujeme poradenské služby v oblasti projektovej prípravy pre získanie grantov jednak zo štrukturálnych fondov EÚ, ale taktiež z komunitárnych programov a programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. Svojim klientom poskytujeme aj poradenstvo o možnostiach využitia Nástroja predvstupovej pomoci a verejných súťaží (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).

Okrem poradenských služieb súvisiacich s dotačnou politikou do nášho portfólia patria aj služby v oblasti manažérskeho poradenstva vrátane poradenstva v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zameraných na vytváranie hodnôt, maximalizáciu rastu a zlepšovanie výkonnosti firiem.

Od roku 2019 pomáhame  našim zákazníkom začleňovať environmentálne aspekty do strategického plánovania a vedenia a realizovať projekty cielené na udržiteľný rozvoj v súlade a environmentálnymi výzvami súčasnej doby. 

Pôsobíme v:
> Slovenskej republike – sídlo 
> Českej republike – zastúpenie v Prahe 

Slovensko

+421 915 041 200

Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Mobirise website builder - Learn more