Analysis • Solutions • Results

Manažerské poradenské služby pro udržitelnost a produktivitu

Portfolio služeb

Sustainability

Poradenství v oblasti udržitelnosti

Změříme a zlepšíme vaši ekologickou stopu a usnadníme přechod na udržitelné podnikání. Vypracujeme analýzu LCA, která Vám umožní analyzovat celý životní cyklus produktu či služby.

Management

Manažerské poradenství


Poskytneme vám podporu pro rozvoj firemního a manažerského úspěchu. Pomůžeme řešit problémy, vytvářet hodnoty, podpořit růst a zlepšovat výkonnost firmy.

Grants

Grantové poradenství


Vyhledáme pro vás vhodné možnosti financování a vypracujeme investiční nebo neinvestiční projekt v rámci grantů financovaných z fondů EU.

O nás

Společnost Slov-Nova, s.r.o. je aktivní na poli manažerského poradenství a dotační politiky EU od roku 2003. Od té doby klientům poskytujeme poradenské služby v oblasti projektové přípravy pro získání grantů jednak ze strukturálních fondů EU, ale také z komunitárních programů a programů přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Svým klientům poskytujeme i poradenství o možnostech využití nástroje předvstupní pomoci a veřejných soutěží (IPA) a evropského nástroje sousedství (ENI).

Kromě poradenských služeb souvisejících s dotační politikou do našeho portfolia patří také služby v oblasti manažerského poradenství včetně poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů zaměřených na vytváření hodnot, maximalizaci růstu a zlepšování výkonnosti firem.

Od roku 2019 pomáháme našim zákazníkům začleňovat environmentální aspekty do strategického plánování a vedení a realizovat projekty cílené na udržitelný rozvoj v souladu a environmentálními výzvami současné doby.

Působíme v:
> České republice - zastoupení v Praze 
> Slovenské republice - sídlo

Slovensko

+421 915 041 200Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobních údajů

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

The page was designed with Mobirise