Manažerské poradenství

Naším zákazníkům poskytujeme podporu pro rozvoj firemního a manažerského úspěchu.
Pomáháme řešit problémy, vytvářet hodnoty, maximalizovat růst a zlepšovat výkonnost firmy.
Spolupráce se zákazníky je zaměřena na oblast strategického rozvoje, strukturu řízení a provoz společnosti.

Mobirise

Analýzy odvětví a regionů


Každá firma, která v daném odvětví vstupuje na trh, má svou strategii, ať už jasně formulovanou či skrytou.
Cílem analýzy je odhalit strategické faktory, které ovlivňují celkovou situaci v odvětví a jsou zdrojem příležitostí a hrozeb pro firmu.


Podnikové strategie


Spolupráce v této oblasti je zaměřena na přípravu strategických možností budoucího vývoje v oblasti technologií, zákaznických potřeb, kvality lidských zdrojů a změn. Výsledkem bude strategický scénář s kritickými faktory úspěchu, na kterých bude moci firma postavit budoucí podnikatelské aktivity.

Produktivita procesů


Při hledání nových cest, postupů a rezerv při výrobních procesech a systémech využití strojních, materiálových a lidských zdrojů je třeba se zaměřit na řešení ve všech oblastech, kde se dá pozitivně ovlivnit produktivita.


Mentoring a rozvoj lidí a týmů


Pro dosahování výkonnosti týmů vám nabízíme koučování týmů, způsoby a techniky, které povedou k nastartování jejich produktivity.
Náš mentoringový program propojuje talentované a zkušené zaměstnance s perspektivními, méně zkušenými zaměstnanci.

Ekonomické analýzy odvětví a regionů 

Každá firma, která v daném odvětví vstupuje na trh, má svou strategii, ať už jasně formulovanou či skrytou. Cílem analýzy je odhalit strategické faktory, které ovlivňují celkovou situaci v odvětví a jsou zdrojem příležitostí a hrozeb pro dané firmy. Analýza se zaměřuje na zkoumání hlavních ekonomických parametrů vybraného odvětví, jeho hybných sil, konkurenčního prostředí, zmapování pravděpodobného chování klíčových konkurentů v prostředí konkrétního odvětví.

Přínosy analýzy pro firmy jsou následující:

 • Získání přehledných informací o trhu a konkurentech
 • Získání schopnosti jednat proaktivně při změnách podmínek trhu
 • Zlepšení postavení firmy na trhu
 • Důkladnější pochopení konkurenčního prostředí a očekávaných změn na trhu
Zaměřujeme se na různá odvětví průmyslu a služeb v regionech Slovenska, České republiky a Maďarska.

Podnikové strategie

Vzhledem k neustále se měnícímu prostředí, je obtížnější pro řídící pracovníky vyvinout formalizované a racionálně plánované strategie.

Naše vzájemná spolupráce v této oblasti povede k přípravě strategických možností budoucího vývoje v oblasti technologií, zákaznických potřeb, kvality lidských zdrojů a změn. Výsledkem bude strategický scénář s kritickými faktory úspěchu, na kterých budete moci postavit budoucí podnikatelské aktivity. Součástí budou i strategie pro praktické dosažení cílů.  

Strategický plán, který vypracujeme, bude zaměřen na:

 • vyhledávání atraktivních oblastí podnikání a rozhodování o způsobech vstupu do zvolených odvětví, (akvizice, společné podnikání apod.),
 • zvyšování dlouhodobé výkonnosti podnikového portfolia (posilování pozic stávajících činností podnikání, eliminace nevýnosných činností podnikání, zařazování nového podnikání),
 • identifikování strategického souladu mezi podnikáními a jeho změna na konkurenční výhodu,
 • hodnocení ziskových perspektiv a orientování podnikových zdrojů do nejatraktivnějších strategických příležitostí.

Produktivita firemních procesů

Tlak na snížení produkčních nákladů a zvýšení výkonnosti doplněn kvalitou vlastní produkce a rychlostí reakcí na požadavky zákazníků je nejčastějším důvodem potřeby zvýšení produktivity firemních procesů.

Při hledání nových cest, postupů a rezerv při výrobních procesech a systémech využití strojních, materiálových a lidských zdrojů je třeba se zaměřit na řešení ve všech oblastech, kde se dá pozitivně ovlivnit produktivita.  

Naše činnost se zaměřuje na tři základní oblasti, ve kterých zvyšování produktivity přináší návratnost vstupních investic v relativně krátkém čase.  

Jedná se o:

 • Zavádění metod a postupů vedoucích ke zvýšení využití vstupních zdrojů a zvýšení využití výstupů ze systému či procesu.
 • Zmapování, vyhodnocení a následné zvýšení a rozvíjení potenciálu pracovníků podniku, tzv. personální audit
 • Zhodnocení účelnosti, opodstatněnosti a počtu pracovních míst v organizační struktuře - optimalizace potřeby lidských zdrojů

Mentoring a rozvoj lidí a týmů

Pro dosahování výkonnosti týmů vám nabízíme koučování týmů, způsoby a techniky, které povedou k nastartování jejich produktivity.

Náš mentoringový program propojuje talentovaných a zkušených zaměstnanců (mentorů) s perspektivními, méně zkušenými zaměstnanci (mentory).  

Jak může mentoring pomoci vaší společnosti?

 • Přispěje k posílení strategických podnikatelských iniciativ
 • Podpoří udržení zaměstnanců
 • Sníží náklady
 • Zlepší produktivitu
 • Posílí profesní rozvoj
 • Spojí zkušené zaměstnance a jejich cenné informace s ostatními zaměstnanci, kteří takové informace potřebují
 • Zvýší zapojení vlastních zaměstnanců, namísto externích konzultantů, jako interních expertů na profesní rozvoj

Slovensko

+421 915 041 200Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobních údajů

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

web page was built with Mobirise site themes